neverland

آخرین اخبار در مورد وضعیت بازداشتگاه موقت زندان کرمان مطلوب است

وضعیت بازداشتگاه موقت زندان کرمان مطلوب است

دبیر هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان کرمان در بازدید سرزده از بازداشتگاه موقت زندان کرمان، وضعیت این بازداشتگاه را مطلوب ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدباقر اسلامی اظهار کرد: با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و دبیر هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، معاون قضایی رئیس کل و رئیس نظارت ...