neverland
29 مرداد 1401 - 15:26

استفاده از ظرفیت خیرین عاملی مؤثر در پیشرفت اهداف حوزه کتاب است

مشهد ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مشهد گفت: استفاده از ظرفیت خیرین در کنار اقدامات دولتی عاملی مؤثر در پیشرفت اهداف حوزه کتاب و کتابخوانی است. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رسولی مقدم در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد اظهار کرد: استفاده از ظرفیت خیرین با توجه به روحیه نوع دوستی مردم ایران در کنار اقدامات دولتی عاملی مؤثر در پیشرفت اهداف حوزه کتاب و کتابخوانی است. خبرگزاری مهرهایمعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مشهد گفت: برای پیشبرد اهداف انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان تمامی اعضای انجمن و به ویژه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان باید روحیه مطالبه گری و پیگیری مصوبات را در کنار همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی داشته باشند. هایهایگریوی افزود: اگر مشهد را کلان شهر می‌دانیم باید دید، عملکرد، تصمیم و همکاری کلان نیز در همه زمینه‌ها داشته باشیم. رسولی مقدم بیان کرد: برای دستیابی به آنچه که شایسته جایگاه کتاب، کتابخانه و کتابخوانی باید رشدی متوازن در این حوزه در مناطق مختلف شهرستان اعم از حاشیه شهر و روستاها داشته باشیم و به عنوان متولیان این امر از این مسئله دفاع کرده و پیگیر آن باشیم. در ادامه محمدرضا بدیع زادگان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد ضمن تبریک انتصاب ابراهیم رسولی مقدم به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان مشهد به معرفی اعضای انجمن و نحوه و اهداف فعالیت انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پرداخت. هایهایرئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد گفت: هدف اصلی این انجمن گسترش فضاهای کتابخانه ای و ارائه خدمات مؤثرتر در جامعه امروزی است که درگیر تکنولوژی و استفاده از فضاهای مجازی هستند. هایایوی با بیان اینکه امروز باید توجه بیشتری به حوزه کتاب و کتابخوانی داشته باشیم، افزود: در واقع جلسه انجمن کتابخانه های عمومی تنها جلسه‌ای است که بصورت تخصصی به حوزه کتاب و کتابخوانی می‌پردازد. هایبصورتگفتنی است، تهیه نقشه جامع از وضعیت پراکندگی کتابخانه ها در مناطق مختلف شهرستان و افزایش حق عضویت کتابخانه های عمومی از جمله مصوبات این جلسه بود. هاهای
منبع: مهر
شناسه خبر: 625677